Er wordt door de logopediste een verslag opgemaakt van het onderzoek. We bespreken samen de resultaten en er worden adviezen geformuleerd voor eventueel verder onderzoek of behandeling.